.

TRE KUNSTNERE – TRE UTTRYKK – TRE MOTSETNINGER – EN HELHET